Werkwijze

De begeleiding start pas na een intake gesprek. Tijdens dit intakegesprek kan de cliënt, en indien wenselijk de ouders/vertegenwoordigers, zijn/haar wensen kenbaar maken. Vervolgens zal besproken worden wat ik voor de jongere kan betekenen en zal er dieper ingegaan worden op de persoonlijke situatie. De mogelijk heden en onmogelijkheden worden besproken.

Na de intake zal er binnen een tijdsbestek van 3 maanden een praktijk plan worden opgesteld. Met daarin de doelen en een plan van aanpak. Dit praktijkplan wordt (indien wenselijk) afgestemd met de betrokken behandelaar en andere hulpverleners.

Tussen tijds zal er geëvalueerd worden met de cliënt, indien wenselijk de ouders/ vertegenwoordigers van de cliënt.  Op deze manier wordt de voortgang bijgehouden, worden eventuele problemen tijdig onderkend en kunnen de doelen uit het praktijkplan en de inzet van de begeleiding worden bijgesteld.

Naast een goede afstemming met client en zijn systeem en evt het wijkteam, onderhoud ik zo nodig ook contact met de school van de cliënt, om de begeleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten en problemen te ondervangen.

Sluit Menu
× WhatsApp